首页 / 姓名测试 / 陈香名字测试

陈香名字测试

名字档案
 • 姓名陈香
 • 拼音chén xiāng
 • 康熙笔画16 9
 • 笔画7 9
 • 五行火 水
名字评分
92分
 • 好听
  95分
 • 内涵
  100分
 • 小众
  94分
 • 寓意
  100分
 • 数理
  82分
 • 三才
  80分
陈香字音字形字义
 • 字音:chén、声调为阳平
 • 字形:陈为左右结构,姓名学笔画7画
 • 字义:◎ 排列,摆设:陈列。陈兵。◎ 述说:陈述。陈情。详陈。陈诉。陈说。◎ 旧的,时间久的:陈旧。陈腐。陈醋。推陈出新。陈陈相因。陈迹。陈皮。◎ 中国周代诸侯国名,在今河南省淮阳县一带。◎ 中国朝代名,南朝最末的王朝。◎ 姓。
 • 字音:xiāng、声调为阴平
 • 字形:香为上下结构,姓名学笔画9画
 • 字义:◎ 气味好闻,与“臭”相对:香味。香醇。芳香。清香。◎ 舒服:睡得香。◎ 味道好:这鱼做得真香。◎ 受欢迎:这种货物在农村香得很。◎ 称一些天然或人造的有香味的东西:麝香。灵猫香。龙涎香。檀香。沉香。◎ 旧时用以形容女子事物或作女子的代称:香闺。香艳。◎ 祭祖、敬神所烧的用木屑搀上香料做成的细条:香火。烧香拜佛。香炉。香烛。◎ 姓。
含“香”的诗词

稻花香里说丰年,听取蛙声一片。。

——宋朝・ 辛弃疾《西江月·夜行黄沙道中》

西登香炉峰,南见瀑布水。

——唐朝・ 李白《望庐山瀑布水二首》

香炉瀑布遥相望,回崖沓嶂凌苍苍。

——唐朝・ 李白《庐山谣寄卢侍御虚舟》

香炉初上日,瀑水喷成虹。

——唐朝・ 孟浩然《彭蠡湖中望庐山》

日照香炉生紫烟,遥看瀑布挂前川。

——唐朝・ 李白《望庐山瀑布》

老去逢春如病酒,唯有,茶瓯香篆小帘栊。

——宋朝・ 辛弃疾《定风波·暮春漫兴》

月明船笛参差起,风定池莲自在香。

——宋朝・ 秦观《纳凉》

东篱把酒黄昏后,有暗香盈袖。

——宋朝・ 李清照《醉花阴·薄雾浓云愁永昼》

相思只在:丁香枝上,豆蔻梢头。

——宋朝・ 王雱《眼儿媚·杨柳丝丝弄轻柔》

一枝红艳露凝香,云雨巫山枉断肠。

——唐朝・ 李白《清平调·其二》

含“香”的成语
五格数理

经五格剖象法深度分析,陈香的五格配置 很好! 陈香五格分数为82分。

外格2
 • 1
 • 16
 • 9
 • 1
 • 天格17
 • 人格25
 • 地格10
总格25
天格 17 (吉)

解析:权威刚强,有己无人,以至与人不和,如善于矫正此短处,则为大吉。意志坚定,具突破万难的气力是其最大的优点。如果过于无理任性,恐反成失败,如果立志勇往向前,必成功而建大业。若陷过刚,变成固执,必招厄患,切要警戒。妇女有此数者,易流于男性,如果能涵养女德,存心温和,福禄自然随之。但先天条件过弱的妇女,反要用此数为妥。

*天格,又称先格,主掌祖传运势。祖先留下来的,对人影响不大。
人格 25 (吉)

解析:资性英敏,有奇特的才能,唯性情不平衡而偏重于一方,言语多少有点棱角柔中带硬,或者有怪脾气,是故涵养不足者,多成怪人,与外人打交道缺谦虚,以英俊之才,自能克成大业,倘任意气用事,傲迈无礼,恐弄吉反凶。

*人格,又称主运,整个姓名的中心点,决定人一生的命运。
地格 10 (凶)

解析:其凶恶更甚于九数,为事物告终之运,有如黑暗的境地,空虚无涯,人格主运有此数者,多非业短命,如同日没,四顾茫茫,神哭鬼嚎振凶之象,行万事,乏气力,常陷于不如意,凡要求功,便遇障碍,渐自失败,遂致破家亡户;或者贫困逆难叠至,无眷属之缘,或者自幼失亲,或者病弱、遭难,或者有不测之灾祸;或者犯官府等,难免非业非运。三才配合不得其宜着,大都中年前后编进黄泉之籍,然万人中有一二例外,可绝处逢生。

*地格,又称前运,主管人中年以前,求学与事业初期的机运。
外格 2 (凶)

解析:混沌未定数。为最大凶恶的暗示,无独力之气力,进退失自由、其内外生波澜困苦不安。摇动、病患、遭难、甚至残废。如拌有其他好数者不致天折,其人属于辛苦一生,志望难达,破灭无常。

*外格,又称副运,主掌中年事业成熟稳定时期的机运。
总格 25 (吉)

解析:资性英敏,有奇特的才能,唯性情不平衡而偏重于一方,言语多少有点棱角柔中带硬,或者有怪脾气,是故涵养不足者,多成怪人,与外人打交道缺谦虚,以英俊之才,自能克成大业,倘任意气用事,傲迈无礼,恐弄吉反凶。

*总格,又称后运,主掌中年至晚年的命运。
三才配置

金土水 此配置乃半吉配置,内外交困,艰难不堪,损害灾厄相至,多败损失,忧闷频来,逐致倾豕汤产,怪杰等。

对基础运的影响

急变墬落,健康,事业在于一朝之间丧失,脑溢血,急变死,突发之失败等灾祸相继。 (大凶)

对成功运的影响

徒劳无功,反受灾难,又被人嘲笑。 (凶)

对人际关系的影响

个性偏狭与人不和,好出风头容易得罪人,应多养心守其和平,免受人暗害,家庭缘薄。 (凶)

周易卦象
天泽履卦

下兑上乾(履卦)脚踏实地 中上卦

卦象

象曰:凤凰落在西歧山,去鸣几声出圣贤,天降文王开基业,富贵荣华八百年。这个卦是异卦(下兑上乾)相叠,乾为天;兑为泽,以天喻君,以泽喻民,原文:“履(踩)虎尾、不(咬)人。”因此,结果吉利。君上民下,各得其位。兑柔遇乾刚,所履危。履意为实践,卦义是脚踏实地的向前进取的意思。

卦象详解

此卦之人,做事敢于积极与冒险,因此,成功与失败,常在一夜之间发生,令人十分惊讶。易经中履卦的本意,乃是踩在老虎尾巴上行走的意思,故其命运上的倾向可想而知。

事业

此卦之人,因为对工作的热忱而得到事业上的成功。不过,成功之后,应谨慎行事,以保持即得的利益与成果。否则,容易因为错误的冒险而失败。

生活

此卦之人,对生活的水准要求很高,不能安于平淡的日子,常由于强烈的竞争心理与行动,而引起周围人的反感与嫉妒

名为陈香的影视角色
出处1
陈香

陈香是2017热播剧《猎场》的角色,由演员李乃文饰演。该剧于2017年11月06日播出,是一部言情|都市|商战剧,由胡歌|章龄之|陈龙|菅纫姿|李强|孙红雷|张嘉译|万茜|祖峰|胡兵领衔演绎。

角色介绍:

陈香:情报分析师,与郑秋冬关系扑朔迷离。

陈香相关的人物
up